Commit c2dae427 authored by Matthieu Le Corre's avatar Matthieu Le Corre
Browse files

provide more complete CSS default


Signed-off-by: Matthieu Le Corre's avatarMatthieu Le Corre <matthieu.lecorre@univ-nantes.fr>
parent b0e33fc5
## 1.0.2 08-04-2019
### Added
- check for dot file, and prefer them ( .HEADER.md & .README.md)
[#4](https://gitlab.univ-nantes.fr/uncloud/files_readmemd/issues/4)
- Improve CSS default
[#7](https://gitlab.univ-nantes.fr/uncloud/files_readmemd/issues/7)
- Use of webpack to minimise the apps size, and handle dependancy
### Removed
- remove all reference to markdown editor app
### Changed
- Switched from Showdown to Markdown-it renderer to better fit to the actual markdown editor apps.
## 1.0.1 25-01-2019
### Added
- added a content.css file to permit an easy template usage
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
With this app you can add a header and a footer to your nextcloud directories.
This can be use to explain the goal of a directory, describe the content of a folder ...
It show README.md in the way gitlab does.]]></description>
<version>1.0.3</version>
<version>1.0.2</version>
<licence>agpl</licence>
<author mail="matthieu.lecorre@univ-nantes.fr" homepage="http://www.univ-nantes.fr">Matthieu Le Corre</author>
<namespace>ReadMeMd</namespace>
......
.headermd ul,
.readmemd ul
{
list-style: initial ;
padding: 1em ;
@font-face {
font-family: octicons-link;
src: url(data:font/woff;charset=utf-8;base64,d09GRgABAAAAAAZwABAAAAAACFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEU0lHAAAGaAAAAAgAAAAIAAAAAUdTVUIAAAZcAAAACgAAAAoAAQAAT1MvMgAAAyQAAABJAAAAYFYEU3RjbWFwAAADcAAAAEUAAACAAJThvmN2dCAAAATkAAAABAAAAAQAAAAAZnBnbQAAA7gAAACyAAABCUM+8IhnYXNwAAAGTAAAABAAAAAQABoAI2dseWYAAAFsAAABPAAAAZwcEq9taGVhZAAAAsgAAAA0AAAANgh4a91oaGVhAAADCAAAABoAAAAkCA8DRGhtdHgAAAL8AAAADAAAAAwGAACfbG9jYQAAAsAAAAAIAAAACABiATBtYXhwAAACqAAAABgAAAAgAA8ASm5hbWUAAAToAAABQgAAAlXu73sOcG9zdAAABiwAAAAeAAAAME3QpOBwcmVwAAAEbAAAAHYAAAB/aFGpk3jaTY6xa8JAGMW/O62BDi0tJLYQincXEypYIiGJjSgHniQ6umTsUEyLm5BV6NDBP8Tpts6F0v+k/0an2i+itHDw3v2+9+DBKTzsJNnWJNTgHEy4BgG3EMI9DCEDOGEXzDADU5hBKMIgNPZqoD3SilVaXZCER3/I7AtxEJLtzzuZfI+VVkprxTlXShWKb3TBecG11rwoNlmmn1P2WYcJczl32etSpKnziC7lQyWe1smVPy/Lt7Kc+0vWY/gAgIIEqAN9we0pwKXreiMasxvabDQMM4riO+qxM2ogwDGOZTXxwxDiycQIcoYFBLj5K3EIaSctAq2kTYiw+ymhce7vwM9jSqO8JyVd5RH9gyTt2+J/yUmYlIR0s04n6+7Vm1ozezUeLEaUjhaDSuXHwVRgvLJn1tQ7xiuVv/ocTRF42mNgZGBgYGbwZOBiAAFGJBIMAAizAFoAAABiAGIAznjaY2BkYGAA4in8zwXi+W2+MjCzMIDApSwvXzC97Z4Ig8N/BxYGZgcgl52BCSQKAA3jCV8CAABfAAAAAAQAAEB42mNgZGBg4f3vACQZQABIMjKgAmYAKEgBXgAAeNpjYGY6wTiBgZWBg2kmUxoDA4MPhGZMYzBi1AHygVLYQUCaawqDA4PChxhmh/8ODDEsvAwHgMKMIDnGL0x7gJQCAwMAJd4MFwAAAHjaY2BgYGaA4DAGRgYQkAHyGMF8NgYrIM3JIAGVYYDT+AEjAwuDFpBmA9KMDEwMCh9i/v8H8sH0/4dQc1iAmAkALaUKLgAAAHjaTY9LDsIgEIbtgqHUPpDi3gPoBVyRTmTddOmqTXThEXqrob2gQ1FjwpDvfwCBdmdXC5AVKFu3e5MfNFJ29KTQT48Ob9/lqYwOGZxeUelN2U2R6+cArgtCJpauW7UQBqnFkUsjAY/kOU1cP+DAgvxwn1chZDwUbd6CFimGXwzwF6tPbFIcjEl+vvmM/byA48e6tWrKArm4ZJlCbdsrxksL1AwWn/yBSJKpYbq8AXaaTb8AAHja28jAwOC00ZrBeQNDQOWO//sdBBgYGRiYWYAEELEwMTE4uzo5Zzo5b2BxdnFOcALxNjA6b2ByTswC8jYwg0VlNuoCTWAMqNzMzsoK1rEhNqByEyerg5PMJlYuVueETKcd/89uBpnpvIEVomeHLoMsAAe1Id4AAAAAAAB42oWQT07CQBTGv0JBhagk7HQzKxca2sJCE1hDt4QF+9JOS0nbaaYDCQfwCJ7Au3AHj+LO13FMmm6cl7785vven0kBjHCBhfpYuNa5Ph1c0e2Xu3jEvWG7UdPDLZ4N92nOm+EBXuAbHmIMSRMs+4aUEd4Nd3CHD8NdvOLTsA2GL8M9PODbcL+hD7C1xoaHeLJSEao0FEW14ckxC+TU8TxvsY6X0eLPmRhry2WVioLpkrbp84LLQPGI7c6sOiUzpWIWS5GzlSgUzzLBSikOPFTOXqly7rqx0Z1Q5BAIoZBSFihQYQOOBEdkCOgXTOHA07HAGjGWiIjaPZNW13/+lm6S9FT7rLHFJ6fQbkATOG1j2OFMucKJJsxIVfQORl+9Jyda6Sl1dUYhSCm1dyClfoeDve4qMYdLEbfqHf3O/AdDumsjAAB42mNgYoAAZQYjBmyAGYQZmdhL8zLdDEydARfoAqIAAAABAAMABwAKABMAB///AA8AAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAA==) format('woff');
}
.markdown-body .octicon {
display: inline-block;
fill: currentColor;
vertical-align: text-bottom;
}
.markdown-body .anchor {
float: left;
line-height: 1;
margin-left: -20px;
padding-right: 4px;
}
.markdown-body .anchor:focus {
outline: none;
}
.markdown-body h1 .octicon-link,
.markdown-body h2 .octicon-link,
.markdown-body h3 .octicon-link,
.markdown-body h4 .octicon-link,
.markdown-body h5 .octicon-link,
.markdown-body h6 .octicon-link {
color: #1b1f23;
vertical-align: middle;
visibility: hidden;
}
.markdown-body h1:hover .anchor,
.markdown-body h2:hover .anchor,
.markdown-body h3:hover .anchor,
.markdown-body h4:hover .anchor,
.markdown-body h5:hover .anchor,
.markdown-body h6:hover .anchor {
text-decoration: none;
}
.markdown-body h1:hover .anchor .octicon-link,
.markdown-body h2:hover .anchor .octicon-link,
.markdown-body h3:hover .anchor .octicon-link,
.markdown-body h4:hover .anchor .octicon-link,
.markdown-body h5:hover .anchor .octicon-link,
.markdown-body h6:hover .anchor .octicon-link {
visibility: visible;
}
.markdown-body {
-ms-text-size-adjust: 100%;
-webkit-text-size-adjust: 100%;
color: #24292e;
line-height: 1.5;
font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol;
font-size: 16px;
line-height: 1.5;
word-wrap: break-word;
}
.markdown-body .pl-c {
color: #6a737d;
}
.markdown-body .pl-c1,
.markdown-body .pl-s .pl-v {
color: #005cc5;
}
.markdown-body .pl-e,
.markdown-body .pl-en {
color: #6f42c1;
}
.markdown-body .pl-s .pl-s1,
.markdown-body .pl-smi {
color: #24292e;
}
.markdown-body .pl-ent {
color: #22863a;
}
.markdown-body .pl-k {
color: #d73a49;
}
.markdown-body .pl-pds,
.markdown-body .pl-s,
.markdown-body .pl-s .pl-pse .pl-s1,
.markdown-body .pl-sr,
.markdown-body .pl-sr .pl-cce,
.markdown-body .pl-sr .pl-sra,
.markdown-body .pl-sr .pl-sre {
color: #032f62;
}
.markdown-body .pl-smw,
.markdown-body .pl-v {
color: #e36209;
}
.markdown-body .pl-bu {
color: #b31d28;
}
.markdown-body .pl-ii {
background-color: #b31d28;
color: #fafbfc;
}
.markdown-body .pl-c2 {
background-color: #d73a49;
color: #fafbfc;
}
.markdown-body .pl-c2:before {
content: "^M";
}
.markdown-body .pl-sr .pl-cce {
color: #22863a;
font-weight: 700;
}
.markdown-body .pl-ml {
color: #735c0f;
}
.markdown-body .pl-mh,
.markdown-body .pl-mh .pl-en,
.markdown-body .pl-ms {
color: #005cc5;
font-weight: 700;
}
.markdown-body .pl-mi {
color: #24292e;
font-style: italic;
}
.markdown-body .pl-mb {
color: #24292e;
font-weight: 700;
}
.markdown-body .pl-md {
background-color: #ffeef0;
color: #b31d28;
}
.markdown-body .pl-mi1 {
background-color: #f0fff4;
color: #22863a;
}
.markdown-body .pl-mc {
background-color: #ffebda;
color: #e36209;
}
.markdown-body .pl-mi2 {
background-color: #005cc5;
color: #f6f8fa;
}
.markdown-body .pl-mdr {
color: #6f42c1;
font-weight: 700;
}
.markdown-body .pl-ba {
color: #586069;
}
.markdown-body .pl-sg {
color: #959da5;
}
.markdown-body .pl-corl {
color: #032f62;
text-decoration: underline;
}
.markdown-body details {
display: block;
}
.markdown-body summary {
display: list-item;
}
.markdown-body a {
background-color: transparent;
}
.markdown-body a:active,
.markdown-body a:hover {
outline-width: 0;
}
.markdown-body strong {
font-weight: inherit;
font-weight: bolder;
}
.markdown-body h1 {
font-size: 2em;
margin: .67em 0;
}
.markdown-body img {
border-style: none;
}
.markdown-body code,
.markdown-body kbd,
.markdown-body pre {
font-family: monospace,monospace;
font-size: 1em;
}
.markdown-body hr {
box-sizing: content-box;
height: 0;
overflow: visible;
}
.markdown-body input {
font: inherit;
margin: 0;
}
.markdown-body input {
overflow: visible;
}
.markdown-body [type=checkbox] {
box-sizing: border-box;
padding: 0;
}
.markdown-body * {
box-sizing: border-box;
}
.markdown-body input {
font-family: inherit;
font-size: inherit;
line-height: inherit;
}
.markdown-body a {
color: #0366d6;
text-decoration: none;
}
.markdown-body a:hover {
text-decoration: underline;
}
.markdown-body strong {
font-weight: 600;
}
.markdown-body hr {
background: transparent;
border: 0;
border-bottom: 1px solid #dfe2e5;
height: 0;
margin: 15px 0;
overflow: hidden;
}
.markdown-body hr:before {
content: "";
display: table;
}
.markdown-body hr:after {
clear: both;
content: "";
display: table;
}
.markdown-body table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}
.markdown-body td,
.markdown-body th {
padding: 0;
}
.markdown-body details summary {
cursor: pointer;
}
.markdown-body h1,
.markdown-body h2,
.markdown-body h3,
.markdown-body h4,
.markdown-body h5,
.markdown-body h6 {
margin-bottom: 0;
margin-top: 0;
}
.markdown-body h1 {
font-size: 32px;
}
.markdown-body h1,
.markdown-body h2 {
font-weight: 600;
}
.markdown-body h2 {
font-size: 24px;
}
.markdown-body h3 {
font-size: 20px;
}
.markdown-body h3,
.markdown-body h4 {
font-weight: 600;
}
.markdown-body h4 {
font-size: 16px;
}
.markdown-body h5 {
font-size: 14px;
}
.markdown-body h5,
.markdown-body h6 {
font-weight: 600;
}
.markdown-body h6 {
font-size: 12px;
}
.markdown-body p {
margin-bottom: 10px;
margin-top: 0;
}
.markdown-body blockquote {
margin: 0;
}
.markdown-body ol,
.markdown-body ul {
margin-bottom: 0;
margin-top: 0;
padding-left: 0;
}
.markdown-body ol ol,
.markdown-body ul ol {
list-style-type: lower-roman;
}
.markdown-body ol ol ol,
.markdown-body ol ul ol,
.markdown-body ul ol ol,
.markdown-body ul ul ol {
list-style-type: lower-alpha;
}
.markdown-body dd {
margin-left: 0;
}
.markdown-body code,
.markdown-body pre {
font-family: SFMono-Regular,Consolas,Liberation Mono,Menlo,Courier,monospace;
font-size: 12px;
}
.markdown-body pre {
margin-bottom: 0;
margin-top: 0;
}
.markdown-body input::-webkit-inner-spin-button,
.markdown-body input::-webkit-outer-spin-button {
-webkit-appearance: none;
appearance: none;
margin: 0;
}
.markdown-body .border {
border: 1px solid #e1e4e8!important;
}
.markdown-body .border-0 {
border: 0!important;
}
.markdown-body .border-bottom {
border-bottom: 1px solid #e1e4e8!important;
}
.markdown-body .rounded-1 {
border-radius: 3px!important;
}
.markdown-body .bg-white {
background-color: #fff!important;
}
.markdown-body .bg-gray-light {
background-color: #fafbfc!important;
}
.markdown-body .text-gray-light {
color: #6a737d!important;
}
.markdown-body .mb-0 {
margin-bottom: 0!important;
}
.markdown-body .my-2 {
margin-bottom: 8px!important;
margin-top: 8px!important;
}
.markdown-body .pl-0 {
padding-left: 0!important;
}
.markdown-body .py-0 {
padding-bottom: 0!important;
padding-top: 0!important;
}
.markdown-body .pl-1 {
padding-left: 4px!important;
}
.markdown-body .pl-2 {
padding-left: 8px!important;
}
.markdown-body .py-2 {
padding-bottom: 8px!important;
padding-top: 8px!important;
}
.markdown-body .pl-3,
.markdown-body .px-3 {
padding-left: 16px!important;
}
.markdown-body .px-3 {
padding-right: 16px!important;
}
.markdown-body .pl-4 {
padding-left: 24px!important;
}
.markdown-body .pl-5 {
padding-left: 32px!important;
}
.markdown-body .pl-6 {
padding-left: 40px!important;
}
.markdown-body .f6 {
font-size: 12px!important;
}
.markdown-body .lh-condensed {
line-height: 1.25!important;
}
.markdown-body .text-bold {
font-weight: 600!important;
}
.markdown-body:before {
content: "";
display: table;
}
.markdown-body:after {
clear: both;
content: "";
display: table;
}
.markdown-body>:first-child {
margin-top: 0!important;
}
.markdown-body>:last-child {
margin-bottom: 0!important;
}
.markdown-body a:not([href]) {
color: inherit;
text-decoration: none;
}
.markdown-body blockquote,
.markdown-body dl,
.markdown-body ol,
.markdown-body p,
.markdown-body pre,
.markdown-body table,
.markdown-body ul {
margin-bottom: 16px;
margin-top: 0;
}
.markdown-body hr {
background-color: #e1e4e8;
border: 0;
height: .25em;
margin: 24px 0;
padding: 0;
}
.markdown-body blockquote {
border-left: .25em solid #dfe2e5;
color: #6a737d;
padding: 0 1em;
}
.markdown-body blockquote>:first-child {
margin-top: 0;
}
.markdown-body blockquote>:last-child {
margin-bottom: 0;
}
.markdown-body kbd {
background-color: #fafbfc;
border: 1px solid #c6cbd1;
border-bottom-color: #959da5;
border-radius: 3px;
box-shadow: inset 0 -1px 0 #959da5;
color: #444d56;
display: inline-block;
font-size: 11px;
line-height: 10px;
padding: 3px 5px;
vertical-align: middle;
}
.markdown-body h1,
.markdown-body h2,
.markdown-body h3,
.markdown-body h4,
.markdown-body h5,
.markdown-body h6 {
font-weight: 600;
line-height: 1.25;
margin-bottom: 16px;
margin-top: 24px;
}
.markdown-body h1 {
font-size: 2em;
}
.markdown-body h1,
.markdown-body h2 {
border-bottom: 1px solid #eaecef;
padding-bottom: .3em;
}
.markdown-body h2 {
font-size: 1.5em;
}
.markdown-body h3 {
font-size: 1.25em;
}
.markdown-body h4 {
font-size: 1em;
}
.markdown-body h5 {
font-size: .875em;
}
.markdown-body h6 {
color: #6a737d;
font-size: .85em;
}
.markdown-body ol,
.markdown-body ul {
padding-left: 2em;
}
.markdown-body ol ol,
.markdown-body ol ul,